Disclaimer voor www.dewittevrouwen.nl/webshop

Mondzorgweb (Kamer van Koophandel: 61293695) verleent u hierbij toegang tot www.dewittevrouwen.nl/webshop (“de Webshop”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Mondzorgweb behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Mondzorgweb spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden informatie, diensten en producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie, diensten en producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mondzorgweb.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Mondzorgweb. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mondzorgweb nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle op de site getoonde informatie is met grote zorgvuldigheid geschreven/gemaakt. De inhoud van de Website wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. U vindt op deze Website de algemeen geldende uitleg en adviezen. De informatie is niet bedoeld als vervanging van medische handelingen. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Witte Vrouwen. Pas geen adviezen of tips van de website toe, alvorens hierover met uw behandelend mondzorgspecialist gesproken te hebben. Mondzorgweb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de stappen die u neemt na het lezen van informatie op deze Website. De maker van de website en/of gelieerde instanties of organisaties accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Witte Vrouwen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen liggen bij Mondzorgweb en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mondzorgweb, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.