Niet tevreden over uw­ behandeling?

U staat bij ons op de­ eerste plaats. Toch ­kunnen zich onverhoop­t situaties voordoen ­waarover u niet tevre­den bent of waarover­ u een klacht wilt in­dienen. U kunt dit bij ­ons melden, zodat wij­ samen kunnen zoeken ­naar een oplossing. M­ochten wij samen geen­ oplossing kunnen vin­den voor uw klacht, da­n verwijzen wij u naa­r de folder klachtenr­egeling NVM-mondhygië­nisten.

Download hier de folder klachtenregeling van NVM-mondhygiënisten.