Tarieven, codes en prestaties 2021

Binnen de mondzorg worden de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Voor meer informatie kunt u klikken op deze link, https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_308199_22/1/

In het onderstaande overzicht ziet u de verschillende behandelcodes(prestaties) met beschrijving en het bijbehorende bedrag.
Elke behandeling door de mondhygiënist is opgebouwd uit één of meer codes. Daarnaast kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor materiaal en techniek die sommige behandelingen met zich meebrengen.

De behandelingen van de mondhygiënist, vallen voor volwassenen niet binnen de basisverzekering. Volwassenen dienen, om voor vergoeding in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u in uw polisvoorwaarden nalezen of de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk wordt vergoed. Wilt u meer weten over wat een mondhygiënist doet? klik dan hier!

Voor personen tot 18 jaar wordt de behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

Codes

CodeOmschrijvingTarief
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 15,07
A15Oppervlakte verdoving€ 7,84

 

CodeOmschrijvingTarief
C11Perdiodieke controle€ 22,91
C13Probleemgericht consult€ 22,91
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 22,91
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 108,53
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 30,15
C86Avondbehandeling€ 22,91
C90Afwezig zonder bericht/te laat bericht€ 25,60
C91Pocketregistratie€ 36,18
C92Parodontiumregistratie€ 72,35
CodeOmschrijvingTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 13,52
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten€ 13,52
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten€ 13,52
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement€ 27,13
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,03
M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 18,09
M40Fluoridebehandeling € 15,07
M61Mondbeschermer€ 27,13

 

CodeOmschrijvingTarief
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 174,85
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 32,56
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 24,12
T032Evaluatie initiële behandeling/chirugie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 108,53
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 66,32
T042Consult parodontale nazorg€ 91,64
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 121,79
T044Complex consult parodontale nazorg€ 162,19
T161Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 42,20
T162Behandeling tandvleesabces€ 81,39
T163Toepassing lokaal medicament€ 65,12
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 60,29
CodeOmschrijvingTarief
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament€ 6,03