Tarieven, codes en prestaties 2024

Binnen de mondzorg worden de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Voor meer informatie kunt u klikken op deze link, puc.overheid.nl/nza/

In het onderstaande overzicht ziet u de verschillende behandelcodes(prestaties) met beschrijving en het bijbehorende bedrag.
Elke behandeling door de mondhygiënist is opgebouwd uit één of meer codes. Daarnaast kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor materiaal en techniek die sommige behandelingen met zich meebrengen.

De behandelingen van de mondhygiënist, vallen voor volwassenen niet binnen de basisverzekering. Volwassenen dienen, om voor vergoeding in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg te hebben. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u in uw polisvoorwaarden nalezen of de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk wordt vergoed. Wilt u meer weten over wat een mondhygiënist doet? klik dan hier!

Voor personen tot 18 jaar wordt de behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

Codes

Code Omschrijving Tarief
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 17,60
A15 Oppervlakte verdoving € 9,15
Code Omschrijving Tarief
C001 Consult ten behoeve van een intake € 53,50
C002 Consult voor een periodieke controle € 26,75
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 26,75
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 26,75
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 126,72
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 126,72
C013* Studiemodellen € 35,20
C014 Pocketregistratie € 42,24
C015 Parodontiumregistratie € 84,48
C90 Afwezig zonder bericht/te laat bericht € 25,60
Code Omschrijving Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 15,78
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 15,78
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 15,78
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 31,68
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 7,04
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 21,12
M40 Fluoridebehandeling  € 17,60
M61 Mondbeschermer of fluoridekap € 31,68
Code Omschrijving Tarief
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 204,16
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 38,02
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 28,16
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirugie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 126,72
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 77,44
T042 Consult parodontale nazorg € 107,01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg € 189,38
T161** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 49,28
T162 Behandeling tandvleesabces € 95,04
T163* Toepassing lokaal medicament € 76,03
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 70,40